Typo Magazine

Et typografisk magasin inspirert av Karel Martens, Claude Garamond, Stefan Sagmeister, Marian Bantjes og Timothy Goodman. Oppgaven var å eksprimentere med typografi, ved å hente inspirasjon fra de oppgitte designerne, og skape vårt eget arbeid.